Kik vagyunk?

név: Vasné Andi Krisztina E.V.
cím: 1033, Budapest, Hévízi út 12.
emailcím: info@doggiesdesign.hu
weboldal: http://www.doggiesdesign.hu.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Kommentek

Látogatók által kommentelt, likeolt tartalmat összegyűjtjük, kommenteket és likeokat megjelenítjük az oldalon, hogy más látogatók számára láthatóak legyenek. Ezzel egyúttal összegyűjtjük a látogatók IP címét és böngésző tulajdonságait, hogy segítsünk meggátolni a spamelést.

Kapcsolat felvevő űrlap

Név, emailcím megadása esetén azokat kezeljük.

Cookies

A felhasználói élmény fokozása érdekében úgy nevezett cookie-kat használunk. Ezek az információk Önhöz közvetlenül böngészőjén keresztül jutnak a honlapunkról annak érdekében, hogy a későbbiek során megkönnyítsük a böngészést, valamint az oldal statisztikát készít az elért tartalomról.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Regisztráló, illetve bejelentkező oldalon a weboldal átmenetileg cookie-kat küld, annak érdekében, hogy meghatározza az oldala tudja e fogadni a további cookie-kat. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és az oldal bezárásával meg is szűnnek.

Bejelentkezéskor szintén felállítunk néhány cookie-t annak érdekében, hogy elmenthesse belépési információit és megjelenítse az esetleges változtatásokat. A bejelentkezési cookie-k két napig élnek, a képernyő beállításhoz szükségesek pedig egy évig. Ha bejelöli a “Remember me”-t bejelentkezéskor, a bejelentkezése 2 hétig fog élni. Ha kijelentkezik a felhasználói fiókjából, a bejelentkezési cookie-k törlődni fognak.

Analytics

Az oldal google analytics-et használ annak érdekében, hogy a látogatói elégedettséget, érdeklődést nyomon követhessük, személyre szabott ajánlatokat jeleníthessünk meg egyes termékekhez kapcsolódóan.

Adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Adatait (név, telefonszám, emailcím, lakcím) számlakiállításhoz és kiszállításhoz kapcsolódóan kezeljük. A kiállított számla eredeti példányát az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján 8évig meg kell őriznünk.

Adatkezelés során Önt megillető jogok

Tájékoztatáshoz, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléséhez, az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga.